تبلیغات
عکس و مطلب های جالب در مورد ابرکوه - مقبره عزیز الدین نسفی

مقبره عزیز الدین نسفی

سه شنبه 12 بهمن 1389 06:28 ب.ظ

نویسنده : امیر fa
http://aghilehakrami.persiangig.com/image/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%87/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D9%87%20%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%8A%20%D8%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%B1%20%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87%20%D8%B3%D8%A8%D8%B2%20%D9%BE%D9%88%D8%B4%20%28%20%D9%BE%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%29%20%202.jpg

http://aghilehakrami.persiangig.com/image/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%87/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D9%87%20%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%8A%20%D8%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%B1%20%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87%20%D8%B3%D8%A8%D8%B2%20%D9%BE%D9%88%D8%B4%20%28%20%D9%BE%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%29.jpgدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -